Dofinansowanie

Firma Zakład Produkcyjny Ciastkarnia Grzegorz Hoffmann   otrzymała dofinansowanie  na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tytuł  Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładu Produkcyjnego Grzegorz Hoffmann, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego